ماه سیمین تجارت |دیجیتال مارکتینگ | digital marketing

ماه سیمین تجارت |دیجیتال مارکتینگ | digital marketing

 

شرکت ماه سیمین ثمین در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت گسترده و با کیفیتی انجام می دهد که بخشی را به نام ماه سیمین تجارت |دیجیتال مارکتینگ | digital marketing اختصاص داده است و به صورت تخصصی در این بخش فعالیت می کند.
باشد که در زمینه توسعه تجارت داخلی و خارجی بر بستر اینترنت موثر واقع گردد.